SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
o`bestämd adjektiv obestämt o|­be·stäm·da1som inte är fast­ställd admin.SYN.synonymvag JFRcohyponymotydlig besöket blev upp­skjutet på obestämd tidhan kände en obestämd längtan in­om sighan ut­tryckte sig obestämt och svävande (adv.)sedan 17862som an­ger att ngt är o­känt i samman­hanget om vissa grammatiska kategorier och ut­tryck språkvet.MOTSATSantonymbestämd 4 JFRcohyponymindefinit obestämda pronomen, t.ex. ”någon”den obestämda artikeln en/ettäv. om böjning e.d. som signalerar dettaobestämd formsedan 1801