SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
o`betydlig adjektiv ~t o|­be·tyd·ligsom knappast betyder ngt i visst samman­hang admin.allmän värderingutstr.JFRcohyponymbetydelselöscohyponymoväsentligcohyponymbagatellartad NN spelade bara en obetydlig roll vid stats­kuppensom parti­ledare var han betydande, men som stats­man var han obetydligofta med ton­vikt på liten om­fattning el. kvantitetett reserv­däck som tar obetydlig platsen obetydlig mängd olja läckte utinget eller obetydligt regnsedan 1821