SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1objektiv [åb´-el.-i´v] adjektiv ~t ob·jekt·iv1som en­bart tar hän­syn till fakta och inte till känslor; vid bedömning m.m. admin.af.vetenskapl.MOTSATSantonymsubjektiv 1 JFRcohyponymsakligcohyponymopartiskcohyponymneutral 1 objektiva sak­kunnigahuset bör värderas av en objektiv värderings­manäv. om handling e.d.en objektiv under­sökningobjektiv forskningsedan 1841av medeltidslat. objecti´vus med samma betydelse; till objekt 2som har att göra med objektet i en sats språkvet.JFRcohyponymsubjektiv 2 i satsen ”hon gjorde honom glad” är ”glad” objektiv predikats­fyllnadsedan 1834
2objekti´v substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en ob·jekt·iv·etlins(system) i optiskt instrument med placering närmast objektet i kamera, kikare, mikroskop etc. optik.JFRcohyponym1okular objektivprismaprismaobjektivteleobjektivzoomobjektivbyta objektiven system­kamera med flera o­lika objektivsedan 1833