SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
också [åk´äv.åk`] adverb ock|­så1i tillägg till vad som redan nämnts e.d. NollSYN.synonymäven han tog med frun ocksåjag ska ha lite kaffe ocksåockså NN kom till mötetkatten också!sekatten sedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagenfornsv. ok sva; till ock och 1 2i enlighet med förväntningarna NollNN var favorit, och hon vann också över­lägsetsedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagen