SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
o`fred substantiv ~en o|­fred·ensituation där våld an­vänds för att lösa (större) mot­sättningar särsk. mellan stater mil.JFRcohyponymkrig ofredstidhur klaras energi­försörjningen om landet drabbas av ofred?(i) ofred, (under) ofredensedan början av 1300-taletSkåne-Lagenfornsv. ofriþer, ofredh