SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
o`giltig adjektiv ~t o|­gilt·igsom inte gäller i visst (ofta juridiskt) samman­hang samh.hennes pass hade gått ut och var ogiltigtpresident­valet förklarades ogiltigt av Högsta dom­stolenäv.som inte kan motiveras eller försvaras ogiltig från­varosedan 1662