SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1okej el. okey, okayokey okay [åkej´] interjektion o·kej, o·key, o·kayO.K., OKja­visst, jag accepterar vard.komm.okej, vi gör som du sägeräv. som ut­tryck för att man är med i en tanke­gång e.d.... och där­av följer det och det. – okejäv. i mer el. mindre substantivisk an­vändninghan fick okej på för­slagetsedan åtm. 1938av eng. O.K., ut­talat okey, okay, ev. till oll korrect, variant av all correct ’allt (är) rätt, korrekt’
2okej el. okey, okayokey okay [åkej´] adjektiv, ingen böjning o·kej, o·key, o·kayvanligen predikativt (helt) bra vard.Nollde ringde och frågade om allt var okejspec.utan skade- eller hälso­problem hon har varit sjuk ett par veckor men nu är hon okejsedan 1960-taletse 1okej