SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
oktroj [-åj´] substantiv ~en ~er oktroj·entill­stånd av myndighet att bedriva bank- eller fondbörsverksamhet särsk. bank­rörelse ekon.samh.oktrojinnehavaresedan 1626av fra. octroi med samma betydelse; till oktrojera