SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
o`kunnighet substantiv ~en o|­kunn·ig·het·eno­tillräcklig kunskap in­om visst om­råde psykol.stor okunnighetbotten­lös okunnigheten skrämmande okunnighet om kommunismens grymheterokunnighet om lagen är aldrig någon ur­säktokunnighet (om ngn/ngt/SATS), okunnighet (i ngt/SATS)sväva i okunnighet om ngt inte känna till ngtmånga svävar i o­kunnighet om skatternas om­fattning och vad de an­vänds till sedan 1522Peder Månssons skrifter (Nordling)fornsv. okunnoghet