SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
omsättningsskatt [åm`-] substantiv ~en ~er om·sätt·nings|­skatt·enomsindirekt skatt som ut­går vid försäljning av varor eller tjänster histor.ekon.samh.JFRcohyponymmervärdesskatt den all­männa omsättningsskatten är i Sverige nu­mera ut­formad som en mervärdes­skattsedan 1902