SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
omtagning [åm`-] substantiv ~en ~ar om|­tag·ning·enupp­repning spec. mus.spelning eller sjungande än­nu en gång av (visst) parti av musik­stycke JFRcohyponymrepris omtagningsteckenför varje omtagning ändrade hon lite grand på melodinspec. äv.upp­repad fotografering eller filmning av samma scen regissören beordrade omtagning av hela scenenomtagning (av ngt)sedan 1907