SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
omtänksam [åm`-] adjektiv ~t ~ma om|­tänk·samm·are1som (ofta) visar om­tanke admin.psykol.seseomtanke 1 JFRcohyponymhänsynsfullcohyponymuppmärksam 2 en charmerande och omtänksam värdinnaomtänksam (om ngn)sedan 1741till fornsv. umthänkia ’betänka; betrakta’; jfr förtänksam 2som planerar nog­grant admin.psykol.de har omtänksamt ut­rustat sig med varma över­rockar (adv.)sedan 1741