SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
omväxlande [åm`-] adjektiv, ingen böjning om|­växl·andesom orsakar en (stimulerande) mängd o­lika in­tryck på grund av ständig förändring el. många o­likartade delar tid.MOTSATSantonymenformig JFRcohyponymväxlingsrikcohyponymväxlande en omväxlande stads­miljöfloran i dalen var rik och omväxlandeäv.växelvis symtomen skiftade omväxlande mellan frossa och feber (adv.)sedan 1790