SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ond adjektiv ont, efter prep. ibl. ondo, komp. ~are el. vanl. värre [vär´e], superl. ~ast el. vanl. värst 1in­riktad på att vålla skada om person admin.psykol.MOTSATSantonymgod 4 JFRcohyponymomoraliskcohyponymelak 1 en ond människaonda makteräv. om handling e.d.onda gärningaronda böjelserofta substantiveratdet finns inget ont i hennealdrig säga ett ont ord om ngnseord 2 gå till roten med det ondaserot 1 hin/den ondedjävulendet var som om hin onde farit i honom och han började slåss och kasta saker om­kring sig ont krut förgås inte så lättsekrut roten till det ondaserot 1 sedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagenfornsv. vander, onder ’besvärlig, svår; ond; dålig’; nord. ord, besl. med våda 2i komp. oftaondare som känner ilska vanligen som effekt av en annan persons agerande admin.psykol.JFRcohyponym1vredcohyponymarg 1 om du äter upp alla kakorna så blir mamma ond på digond (på ngn)sedan ca 1452Nya eller Karls-Krönikan3i komp. oftaondare som orsakar smärta särsk. fysiskt med.JFRcohyponymöm 1 ha en ond tandofta substantiverat, ibl. med opers. konstruktioni neutr. el. best. f. känsla av smärta ha ont i huvudetdet gjorde ont i halsentabletten lindrade det onda för en stundfoten gjorde ontsprutan gjorde ontäv. försvagat, substantiveratkänsla av irritation ha ont av tobaks­rökdet gör ngn ont om ngnngn känner med­lidande med ngndet gör honom ont om djuren som inte hittar någon mat på vintern ett nödvändigt ontsenödvändig slita ontarbeta så hårt att man tar fysisk skadai unga år fick han slita ont som dräng på o­lika gårdar sedan 1420–50Ett fornsvenskt legendarium (Codex Bildstenianus)4som (i väsentliga av­seenden) har o­gynnsam in­verkan särsk. på ngns väl­befinnande Noll1930-talet var en ond tidha onda drömmaräv. om ngt som tyder på el. an­knyter till dettamed onda aningar steg hon in genom dörrendet är det onda sam­vetet som spökarofta substantiverati neutr. el. best. form ngt som har o­gynnsam in­verkan ta det onda med det godaden polske ledaren sade sig ha in­fört krigs­tillstånd 1981 för att und­vika ett större ontav ondotill skadaurspr. bibl.de snabba om­organisationerna är av ondo på många sätt; alla sub­kulturer är inte av ondo en ond cirkelsecirkel 2 intet ont anandeutan att miss­tänka ngthon slängde upp bil­dörren mitt fram­för en intet ont anande cyklist på gott och ontsegod 1 väcka ont blodseblod sedan mitten av 1300-taletKonung Magnus Erikssons LandslagFräls oss ifrån ondo.Bibeln (1917 års övers.), Matteus 6:13 (ur Fader vår)