SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
operationell [-∫onel´] adjektiv ~t op·er·at·ion·ellsom har att göra med operationer admin.vetenskapl.före­tagets operationella verksamhetskadan krävde operationellt in­greppkrigsplaneringen in­gick i en operationell fasofta spec.praktiskt an­vändbar, skarp och ofta ut­tryckt med siffror en operationell definitionsedan 1954