SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
operationsanalys [-∫o`ns-] substantiv ~en ~er op·er·at·ions|­ana·lys·envetenskaplig metodik för att förse besluts­fattare med kvantitativa under­lag för besluts­fattande i före­tag, in­om försvaret m.m. särsk. ekon., mil.ekon.mat.mil.statist.sedan 1955