SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
operativ [-i´vel.åp´-] adjektiv ~t op·er·at·iv1som har att göra med (konkret) agerande admin.af.komm.den operativa av­delningen vid polisen i Stock­holms ländet operativa an­svaret å­vilade NNäv. betr. plats för operation e.d.det brand­härjade om­rådet har in­delats i tre operativa centrasedan 19142som har att göra med medicinsk operation admin.af.med.vänte­tiderna för de enklaste operativa in­grepp är o­acceptabelt långasedan 18433som har att göra med militära operationer af.mil.operativa förbandsedan 1850