SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
operati`vsystem substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en op·er·at·iv|­syst·em·etprogramsystem som sam­ordnar och över­vakar verksamhet i dator databehandl.sedan 1969