SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
opera`tor substantiv ~n ~er [-o´rer] op·er·at·or·erfunktion vars definitionsmängd och värdeförråd består av funktioner, mängder eller vektorer mat.Nolläv.en- eller flerställig matematisk symbol som betecknar en räkne­operation t.ex. plus­tecknet i addition sedan 1936