SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
o`realistisk adjektiv ~t o|­re·al·ist·isksom saknar sinne för vad som är praktiskt genom­förbart och där­för gärna blir allt­för optimistisk admin.psykol.JFRcohyponymverklighetsfrämmande han är ofta orealistisk i sina bedömningaräv. om handling e.d.orealistiska beräkningarsedan 1950