SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
o`reglerad adjektiv oreglerat o|­regl·er·ad1som inte om­gärdas av några regler samh.forna tiders hem­biträden hade oreglerad arbets­tidoreglerad (av ngn/ngt)sedan 16352som inte har arrangerats för (tekniskt) ut­nyttjande tekn.de oreglerade norr­ländska älvarnaäv. (i ekonomiska och juridiska samman­hang)som inte betalats seseklarera 2 en oreglerad fordranoreglerad (av ngn/ngt)sedan 1889