SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
or`mbunksväxt substantiv ~en ~er orm·bunks|­växt·en(typ av) kryptogam växt som ut­vecklas i två generationer, dels med en för­grodd, dels med en sporalstrande generation som liknar blom­växterna bot.JFRcohyponym2kryptogam ormbunksväxterna om­fattar orm­bunkar, lummer­växter och fräken­växteribl. spec. om orm­bunkarsedan 1894