SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
o`rsakssammanhang substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en or·saks|­samm·an·hang·etsamman­hang mellan orsak och verkan fil.JFRcohyponymsammanhang 2 orsakssammanhangen bak­om franska revolutionen är kompliceradeorsakssammanhanget (bakom ngt)sedan 1883