SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ortodox [-dåk´s] adjektiv ~t orto·doxsom troget följer upp­ställda regler för viss (ofta politisk el. religiös) lära admin.af.pol.relig.SYN.synonymrenlärigsynonymrättrogen MOTSATSantonymheterodox en ortodox judeäv. om handling, lära m.m.den ortodoxa marxismenibl. med ton­vikt på intolerans och stränghet som kan åt­följa så­dan trohet mot reglerJFRcohyponymdogmatisk 1 stelna i ortodoxa tros­systemäv. i beteckningar på flera öster­ländska och orientaliska kyrkorgrekisk-ortodoxrysk-ortodoxsyrisk-ortodoxsedan 1703till grek. orthos´ ’rak; rätt; sann’ och dox´a ’mening’