SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ortodoxi´ substantiv ~n ~er orto·doxintrohet mot upp­ställda regler vanligen för viss politisk el. religiös lära af.pol.relig.ortodoxin i Sverige under 1600-taletäv. om lära med många fasta reglerden freudianska ortodoxinäv. med bi­betydelse av stränghet och intoleransortodoxin in­om vissa av tros­samfundensedan 1716