SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1ovan [å`-] adverb 1vid eller på nivån högre upp rum.MOTSATSantonym1nedan 1antonym2nedanförantonym2under 1 JFRcohyponym2över 1cohyponym2ovanför ovandelovanjordiskäv. i substantivisk an­vändning, särsk. om himmel­riketen röst från ovan(som) en skänk från ovanse2skänk sedan förra hälften av 1300-taletUplands-Lagenfornsv. ovan ’ovan­ifrån; ovan­på’; gemens. germ. ord, nära besl. med 1över 2i det tidigare i en text e.d. bok.MOTSATSantonym1nedan 2 se bilden ovandetta kan jäm­föras med tabell 2 ovansedan 1644
2ovan [å`-] preposition i läget ovan­för ngt rum.MOTSATSantonym2nedanantonym1nedanförantonym1under 1 JFRcohyponym1över 1cohyponym1ovanför en ort ovan pol­cirkelnbåten fick en skada strax ovan vatten­linjenparkerings­platser ovan jordsedan mitten av 1300-taletBjärköa-Rätten (Helsinge-Lagen)fornsv. ovan ’ovan­på; över; bort­om’; samma ord som 1ovan
3ovan [o`-långt a] adjektiv ~t o|­vansom bara ett få­tal gånger ut­fört viss typ av handling eller varit med om viss typ av händelse och där­för inte klarar av el. ut­härdar den så bra admin.psykol.sjöovanstridsovanen ovan bil­förarehon var ovan vid att hålla taläv. med konstruktionsväxlingsom man inte har erfarenhet av hon måste lära sig att ta nya och ovana initiativhan sprang en för honom ovan distansovan (vid ngn/ngt/att+V/SATS), ovan (att+V/SATS), ovan (för ngn)sedan 1320–50En nyttigh Bok om Konnunga Styrilse och Höfdingafornsv. ovan