SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1ovanpå [å`-] adverb ovan|­påmed läge i o­medelbar an­slutning över ngt NollMOTSATSantonym2under 2 JFRcohyponym2ovanförcohyponym2över 1 familjen i våningen ovanpåflyta ovanpåseflyta 1 sedan ca 1520Peder Månssons Skrifter på svenskafornsv. ovan pa
2ovanpå [å`-] preposition ovan|­påi o­medelbar an­slutning över NollMOTSATSantonym1under 2 JFRcohyponym1ovanförcohyponym1på 1cohyponym1över 2 lägg biffarna ovanpå potatisenäv. bildligt, spec. med tidsbetydelseefter ovanpå talen spelade musik­kåren en stor del av sin repertoarspec. äv.ut­över lönen för en ny med­arbetare går på över 300 000 och ovanpå det kommer lönekostnadspåläggsedan 1477Stockholms Stads Jordebok 1474–1498se 1ovanpå