SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
paketera [-kete´ra] verb ~de ~t paket·er·arslå in i paket hush.samh.paketera soporden öm­tåliga försändelsen måste paketeras omsorgs­fulltofta bildligtpresentera (på ett till­talande sätt) charter­resorna måste paketeras så att de mot­svarar kundernas behovpaketera ngt (i ngt)sedan 1704av fra. paqueter med samma betydelse; till paket Subst.:vbid1-274124paketerande, paketering