SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
par excellence [parekselaŋ´s] adverb par ex·cell·enceav absolut främsta slag allmän värderingkubisten par excellence, Pablo Picassosedan 1886av fra. par excellence med samma betydelse, till par ’med’ och excellence ’förträfflighet’; jfr excellens