SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
pa`rbladig adjektiv ~t par|­blad·igvars småblad sitter parvis mitt emot var­andra på bladskaftet om samman­satt blad admin.bot.JFRcohyponymparflikigcohyponymfingrad askens blad är parbladiga med udd­bladsedan 1773