SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1pare´s substantiv ~en ~er par·es·enpartiell eller full­ständig förlamning med.cerebral paresen sjukdom som orsakats av tidig hjärn­skada och som yttrar sig i muskel­förlamningar och an­dra motoriska störningarsedan ca 1875via senlat. av grek. par´esis ’förslappning; förlamning’
2pa´res adjektiv, ingen böjning primus inter paresseprimus sedan åtm. 1885se primus