SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
parfy´m substantiv ~en ~er parfym·entyp av flytande, väl­doftande preparat som sär­skilt an­vänds för att göra kropps­doften an­genämare i mer el. mindre själv­ständig form särsk. anv. av kvinnor kläd.parfymavdelningparfymflaskaen dyrbar fransk parfymhon doftade starkt av parfymäv. om så­dant preparat när det in­går i ett annat preparat för att förhöja dess väl­luktparfymen i tvålenett rak­vatten med diskret parfymsedan 1560av fra. parfum med samma betydelse; urspr. till lat. per´ ’i­genom’ och fuma´re ’ånga, ryka’