SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
Parkinsons lag [pa´(r)k-] substantiv, ingen böjning, n-genus Parkin·sons lagen (delvis skämtsam) lag som hävdar att an­talet an­ställda i offentlig administration all­tid ökar jur.äv. om an­dra typer av (o­nödig) expansionbilismen expanderar all­tid så att bilarna upp­fyller allt gatuutrymme som finns – en sorts Parkinsons lag i trafikensedan 1964efter den brittiske författaren C.N. Parkinson (1909-1993)