SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
parlamenta´risk adjektiv ~t parla·ment·ar·isksom har att göra med parlamentarism admin.af.samh.en parlamentarisk ut­redningen svag regering som saknade parlamentarisk majoritetspec.som bygger på före­komsten av parlament parlamentarisk demokrativårt parlamentariska politiska systemsedan 1802