SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
parlamentaris´m substantiv ~en parla·ment·ar·ism·enstats­skick där en vald folk­representation har ett av­görande in­flytande på regerings­makten så att regeringen i princip måste ha majoritet i folk­representationen för att kunna fungera väl samh.JFRcohyponymdemokrati 1 parlamentarismen an­ses ha upp­kommit i Eng­landparlamentarismen ― det all­mänt ut­bredda politiska systemet i Europasedan 1853