SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
parodi´ substantiv ~n ~er par·odi·erav­siktligt förlöjligande förvrängning av litterär text, sceniskt verk, (känd) persons sätt att upp­träda etc. komm.scen.JFRcohyponymkarikatyrcohyponympastischcohyponymtravesti stilparodien mördande parodi på NN:s hyllnings­dikt till kungenibl. äv. om o­avsiktligt dåligt ut­förandematchen var en parodi på fot­bollen parodi (på ngn/ngt/SATS)sedan 1697av grek. parodi´a med samma betydelse, till para´ ’bred­vid’ och ode´ ’sång’; jfr ode