SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
partenogene´s substantiv ~en parteno·gen·es·enut­veckling av ägg­celler (och fram­födande av nya individer) utan före­gående befruktning hos vissa djur och växter biol.JFRcohyponymjungfrufödsel sedan 1908till grek. parthen´os ’jung­fru’ och gen´esis ’födelse’