SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1pass substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en pass·et1trång väg genom o­tillgänglig terräng särsk. om smal passage i en dal­gång i en bergs­rygg geogr.geol.trafik.bergspassdet var livs­viktigt att förhindra att fienden tog passetett pass (mellan ngra)sedan 1612via ty. av fra. pas ’steg; passage’; av lat. pass´us ’steg’; jfr passera, passgång, passus 2legitimations­handling som krävs vid resa till (de flesta) främmande länder samh.passfotopasskontrollfrämlingspassturistpassett giltigt passett provisoriskt passan­söka om passut­färda ett passförnya ett passvisa upp passet vid gränsenhan tog sig in i landet på falskt passsedan 1585via ty. av ita. passo ’tillåtelse att passera’; av lat. pass´us ’steg’; etymologiskt samma ord som 1pass 1 3bestämd, samman­hängande tid (om ett begränsat an­tal timmar) för tjänst­göring el. annan verksamhet; särsk. i fråga om vakt- el. patrulltjänstgöring (ofta på o­bekväm arbets­tid) tid.JFRcohyponymjourcohyponymskift 1 arbetspassnattpassträningspasstvåtimmarspasshon tog passet mellan mid­natt och kl. 6ibl. med ton­vikt på verksamhetenvakten gick på passet kl. 10äv. om patrulleringsområde e.d.poliserna gick sitt vanliga passsedan 1885urspr. samma ord som 1pass 1 4plats där jägare placerar sig vid jakt jakt.älgpassofta med ton­vikt på den höga beredskapen (äv. i fråga om annat än jakt)stå på pass(sitta/stå) på passsedan 18915ett kortspelsbud som inne­bär att man låter närmast före­gående bud stå kvar o­förändrat och allt­så av­står från att av­ge ett aktivt bud; bl.a. i bridge spel.rundpassefter två pass öppnade Nord med 1 spaderSyds bud följdes av tre pass och blev allt­så slut­budäv. med funktion av en sorts interjektion”1 spader”, sade Nord. ”Pass!” kom det från Östsedan 1786till passa 5 6i ett få­tal ut­tryck passning vard.sport.smörpassNN stod för två mål och ett mål­givande passpass (från ngn) (till ngt)sedan 1906till passa 6
2pass substantiv, ingen böjning Nollkomma (väl) till passvisa sig lämplig och an­vändbarcykeln kom väl till pass när bilen var inne på verk­stad sedan början av 1500-taletLäke- och örte-böckerfornsv. til pas; av lågty. to pas(se) ’i rätt tid; i lämplig grad’; bildn. till passa 2Nollvid passungefärngt åld.i början på 1900-talet fanns det vid pass 11 000 kilometer trafikerade järn­vägar i Sverige sedan början av 1500-taletLäke- och örte-böckerfornsv. viþer pas
3pass adverb i konstruktionernahur pass, så pass i (vilken) ut­sträckning ofta som rent utfyllnads­ord Nollhur pass gammal kan hon vara?ibl. dock med an­tydan om att den an­givna egenskapen före­kommer i gott och väl till­räcklig ut­sträckningupp­satsen är så pass bra att den mycket väl kan tryckassedan 1800se 2pass