SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
pass`a verb ~de ~t pass·ar1ha till­syn över ngn el. ngt Nollpassa barnenpassa maskinengrannarna passar huset medan hon är bortaäv. med negativ bi­betydelsevara på sin vakt mot ngn/ngt de går och passar (på) var­andra hela tidenpassa (på) ngn/ngtsedan 1774av lågty., ty. passen med samma betydelse; av fra. passer ’passera; fördriva tiden; duga’; jfr passera 2komma i rätt tid till Nollpassa tågetpassa bussenhan har ett samman­träde att passa kl. 16i ett ut­tryck äv. med konstruktionsväxlingpassa tidenpassa ngtsedan 18503ibl. med partikel, särsk.in ha lämpliga egenskaper i det aktuella samman­hanget; ofta om att ha ut­seende e.d. som inte allt­för mycket av­viker från el. kontrasterar mot om­givningen NollJFRcohyponymanstå 2 skjortan passar inte till byxornahan passar inte som lärarelör­dag passar bäst för ut­flyktenspec.överens­stämma med viss beskrivning e.d. flera personer passade in på beskrivningen i signalementetspec. äv.vara lämplig(t) med hän­syn till viss (moralisk) norm särsk. i fråga om upp­trädande JFRcohyponympassa sig 2 det passar inte att gå in i kyrkan med mössan påäv. i konstruktioner med person­objektvara för­delaktig för sön­dag passar mig ut­märktdet passade honom precis att NN av­gickpassa (till/för ngt), passa (som ngn/ngt), passa in (på/i ngt), passa (ngn) (SÄTT)passa som hand i handskepassa mycket brarollen som regissör passar henne som hand i handske passar inte galoschernasegalosch 1 sedan 16364ofta med partikel, särsk.in, till ge lämplig storlek eller ut­formning Nollpassa (till) lappen efter håletäv.placera (ngt av lämplig form) på lämplig plats hon försökte passa in en bit himmel i pussletpassa (till) ngt (efter/till ngt), passa in ngn/ngt (i ngt)sedan 16445bjuda pass i kort­spel spel.sese1pass 5 Syd passade på partnerns ”4 spader” som allt­så blev slut­budpassa (på ngt)sedan 1678av fra. passer med samma betydelse, eg. ’gå förbi’; urspr. samma ord som passa 1 6spela över boll eller puck till med­spelare; i lag­spel, t.ex. fot­boll el. is­hockey sport.NN passade till ON som stod fripassa (ngt) (till ngn)sedan 1901av eng. pass med samma betydelse; samma ord som passa 1-5 Subst.:passande, passning