SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
paten`tmedicin substantiv ~en ~er pat·ent|­med·ic·in·enmetod eller medel som speciellt lämpar sig för ngt ända­mål el. för flera o­likartade ända­mål; ibl. med bi­betydelse av slentrian e.d. partiets patentmedicin mot arbets­lösheten var arbetsmarknads­åtgärderurspr. om läke­medel som fram­ställdes utan­för apoteken och vars samman­sättning ofta var hemligen patentmedicin (för ngn/ngt) (mot ngt)sedan 1883jfr eng. patent medicine med samma betydelse