SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
pedagog [-gå´g] substantiv ~en ~er peda·gog·enperson som ägnar sig åt pedagogik pedag.yrk.spec.lärare förskolepedagogsångpedagogspec. äv.person som ägnar sig åt pedagogisk forskning äv.person med viss (god) fallenhet för att lära ut och förklara fakta och samman­hang författaren till hand­boken är en god pedagogsedan 1793av grek. paidagogos´ ’barnledare’, till pai´s ’barn’ och agogos´ ’ledare’; jfr demagog, pediatrik, propedeutisk