SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
pedagogik [-gi´k] substantiv ~en peda·gog·ik·envetenskapen om upp­fostran och under­visning pedag.den moderna pedagogiken ifråga­sätter det rena pluggandet som inlärnings­metodäv.undervisningskonst tysk­lärarens effektiva pedagogikäv. om visst system av pedagogiska idéer el. metoderdialogpedagogikreformpedagogiksedan 1802