SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
permea´bel adjektiv ~t permeabla perme·abelgenom­tränglig för vätskor, gaser el. lösta ämnen; om hinna e.d. admin.biol.kem.sedan 1857till lat. permea´re ’genom­gå; tränga genom’