SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
permitte´ra verb ~de ~t per·mitt·er·ar1låta (an­ställd) vara ledig från arbetet utan lön på grund av minskat arbetsbehov arb.JFRcohyponymavskedacohyponymfriställa 1cohyponymentledigacohyponymsäga upp 2 en stor del av varvspersonalen permitteradespermittera ngnsedan 1932av lat. permitt´ere ’släppa i­genom; tillåta’; jfr kommitté, mission, remittera 2ge permission mindre brukl.med.mil.samh.permittera ngnsedan 1727Subst.:vbid1-278394permitterande, vbid2-278394permittering