SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
persvade´ra verb ~de ~t per·svad·er·aröver­tala mindre brukl.komm.persvadera ngn (till ngt/att+V)sedan 1561av lat. persuade´re ’över­tala; locka’; jfr svada Subst.:vbid1-278800persvaderande, vbid2-278800persvadering