SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
pervers´ adjektiv ~t per·verssom på ett sjukligt sätt av­viker från det normala och sunda i ngt psykiskt (spec. sexuellt) av­seende; om person, handling e.d. admin.psykol.en pervers sexual­förbrytarehan hade ett perverst behov av att förstörasedan 1883av lat. perver´sus ’förvänd; o­rimlig’; till pervertera