SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
petition [-∫o´n] substantiv ~en ~er pet·it·ion·enbegäran som riktas till myndighet från en­skild person eller organisation bok.samh.petitionslistamasspetitioni en petition till regeringen protesterade många intellektuella mot av­visningarna av flyktingaräv. ut­vidgat(formell) begäran en petition (från ngn) (till ngn) (om ngn/ngt/SATS)sedan 1791av lat. peti´tio ’begäran’, till pet´ere ’bedja’; jfr aptit, repetera