SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
pjosk [pjås´k] el. pjåskpjåsk substantiv ~et pjosk·et, pjåsk·etöver­driven ängslan eller försiktighet psykol.JFRcohyponymdalt äv.ängslig och över­driven om­sorg om an­dra hennes pjosk med barnenpjosk (med ngn)sedan 1855till pjoska