SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
plane´ra verb ~de ~t plan·er·ar1göra upp plan för komm.sese2plan 1 JFRcohyponymplanlägga planera dagens arbeteplanera semesternäv. i fråga om mer konkret iordning­ställande e.d.bostads­området är illa planeratäv.göra upp plan planera för ut­byggnadendet gick som han hade planeratäv. försvagatha för av­sikt SYN.synonymtänka 2 de planerar att göra en ut­flykt i morgonibl. med ton­vikt på tid­punktofta med partikel, särsk.in de hade planerat in ett möte under efter­middagenplanera (in) (för) ngt/att+V/SATSsedan 1773till 2plan 1 2göra slät mindre brukl.tekn.planera ngtsedan ca 1635av fra. planer med samma betydelse; till 3plan 3minska flyg­höjden med reducerad motor­effekt flygtekn.planerasedan 1927av fra. planer med samma betydelse Subst.:vbid1-280426planerande, planering