SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
pla`nhalva substantiv ~n planhalvor plan|­halv·anen­dera halvan av en spel­plan begränsad av en linje som löper mellan de båda lång­sidornas mitt­punkter sport.hemma­laget pressade och spelet försig­gick nästan hela tiden på motståndar­lagets planhalvaibl. bildligtprotester och namn­underskrifter räckte till en viss gräns men sedan drogs hon in på politikens planhalvasedan 1912